หลักการเลือกซื้อบ้านจัดสรรที่ดีเป็นอย่างไร

บ้านถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต และเป็นความฝันของใครหลายคนที่ต้องการบ้านที่ดีเพื่อเป็นรากฐานในอนาคตให้กับครอบครัว และที่สำคัญการเลือกบ้านที่ดีก็จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกภายในบ้านดีตามไปด้วย ดังนั้นการเลือกซื้อบ้านจัดสรรเราจึงควรพิจารณา ดังต่อไปนี้

  1. ทำเลที่ตั้ง การเลือกบ้านที่เหมาะสมก็คือบ้านที่อยู่ในจุดที่เดินทางสะดวกไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงาน หรือการไปโรงเรียนของบุตรหลาน เพราะถ้าบ้านตั้งอยู่ไกลเกินไป จนต้องเสียเวลาเดินทางเป็นชั่วโมงก็จะส่งผลให้สุขภาพของคนในบ้านไม่ดี
  2. สภาพแวดล้อม เป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร เพราะจะส่งผลต่อจิตใจของคนที่อยู่ในบ้านโดยตรง โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูกหลานเล็กๆอาศัยอยู่ด้วย ถ้าได้อยู่ในหมู่บ้านที่มีสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อนบ้านที่ดีก็จะทำให้อนาคตของเด็กคนนั้นดีไปด้วย
  3. การจัดวางผังของโครงการ หมู่บ้านจัดสรรทีดี่จะมีการแบ่งสภาพการใช้งานของที่ดินตามหลักการของการวางผังเมือง โดยแบ่งออกเป็นส่วนที่อยู่อาศัย ย่านค้าขาย อาคารพาณิชย์ รวมทั้งที่สำหรับใช้พักผ่อนให้เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะกับทั้งโครงการ และเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการปรับเปลี่ยนสภาพที่อยู่อาศัย ก็ควรเลือกบ้านที่ด้านหน้าของบ้านหันไปทางทิศเหนือ หรือใต้ เพื่อจะได้หลบแสงแดดในช่วงบ่าย
  4. ความปลอดภัย ข้อนี้ก็เป็นข้อที่ผู้ซื้อจะต้องมีการตระหนักอย่างหนัก ทางที่ดีก็ลองไปสอบถามผู้ที่อยู่อาศัยมาก่อนหน้านี้ว่า แถวนี้มีปัญหาเรื่องโจร ขโมย บ้างหรือไม่ รวมทั้งสอบถามเรื่องการวางระบบรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านนั้นๆด้วย
  5. การคมนาคม เรื่องการเดินทางก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ควรเลือกให้ดีว่า หมู่บ้านที่สนใจมีรถโดยสารประจำทางผ่านบ้างหรือไม่ แล้วคำนวณเส้นทางดูว่า ถ้าจะไปสถานที่ต่างๆจะต้องใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ และต้องต่อสายรถเมล์กี่ต่อจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง
  6. บ้าน เป็นหัวใจสำคัญในการเลือกซื้อมากที่สุด ดังนั้นจึงต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ เริ่มตั้งแต่เรื่องของทิศทางแดดและลม รวมทั้งพื้นที่ใช้สอยของห้องต่างๆ อย่าลืมเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างด้วยเช่นกัน
  7. ความน่าเชื่อถือของโครงการ ในส่วนข้อนี้ไม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาด ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อควรมีการศึกษาโครงการมาให้ละเอียด รอบคอบถึงความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของโครงการ

ข้อมูลที่เรารวบรวมมาให้นี้เป็นแค่ข้อมูลที่คุณจะใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อหมู่บ้านจัดสรร เพื่อที่จะได้มีความรอบคอบมากขึ้น และผู้ซื้อควรที่จะศึกษาโครงการหลายๆโครงการเพื่อนำมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย จะได้ป้องกันการตัดสินใจผิดพลาดคะ