ค่าส่วนกลาง คือ อะไร ไม่จ่ายได้ไหม

สำหรับคอนโดที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันนี้ มีมากมายหลายโครงการ และให้ส่วนกลางมาเยอะมาก โดยส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะต้องการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของลูกบ้าน และต้องการเพิ่มราคาคอนโดให้สูงขึ้น หากแต่มันก็ทำให้ส่วนกลางถูกเก็บเยอะขึ้นตามไปด้วย

ค่าส่วนกลาง คืออะไร ?

ค่าส่วนกลาง คือเงินที่ทางนิติจะเรียกเก็บจากทุกห้อง ทุกปี และจะนำเงินเหล่านี้ไปดูแลส่วนกลาง ที่ลูกบ้านใช้ร่วมกัน เช่น สระว่ายน้ำ , ทำความสะอาด , Fitness , ลานจอดรถ , ค่าบำรุงลิฟต์ รวมทั้งค่าอื่นๆอีกมากมาย ถ้าคอนโดไร้ปราศจากเงินค่าส่วนกลาง ก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอน เนื่องจากทางโครงการจะไม่มีเงินมาดูแลส่วนต่างๆ โดยคอนโดจะเป็นการขายขาด ทำให้ค่าส่วนกลางจึงกลายมาเป็นรายได้ของคอนโด

ในการเก็บเงินอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนิติจะนำเงินจำนวนมหาศาลนี้ ไปใช้ปรับปรุงส่วนกลางของคอนโดที่ใช้ร่วมกันแล้ว บางบริษัทก็ยังนำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนตราสารหนี้ด้วย โดยการลงทุนเช่นนี้สามารถทำให้เกิดทั้งกำไรหรือขาดทุน และทางตัวบทกฏหมายเอง ก็ไม่ได้มีการบังคับในเรื่องของการดูแลเงินกองทุนประเภทนี้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าของร่วมคอนโดสามารถทำได้ก็คือ การเลือกบริษัทนิติบุคคลน่าเชื่อถือเข้ามาช่วยจัดการดูแล ช่วยกันสอดส่องอย่าให้เกิดการทุจริตแอบฝังรากลึก

ค่าส่วนกลาง ไม่จ่ายได้ไหม ?

‘ไม่จ่ายไม่ได้’ นี่คือคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนมากที่สุด ลูกบ้านทุกห้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ่ายค่าส่วนกลางให้แก่คอนโด ถึงแม้ว่าถ้ามองในเรื่องของกฎหมาย จะไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกเดือดร้อนอะไรมากมายนัก หากแต่ในเรื่องของการดูแลรักษาคอนโดให้มีสภาพดี มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมต่างๆให้ดีขึ้น ค่าส่วนกลางก็กลายมาเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องจ่ายเป็นอย่างยิ่ง

ถ้าไม่จ่ายค่าส่วนกลางจะเกิดอะไรขึ้น ?

  • ภายใน 6 เดือนหลังจากวันแจ้งชำระ ถ้าคุณไม่จ่ายทางนิติเรียกเก็บค่าปรับจากคุณได้ หากแต่ไม่เกิน 12 %
  • ถ้าคุณค้างค่าส่วนกลางเกิน 6 เดือน นิติเรียกเก็บค่าปรับได้ หากแต่ไม่เกิน 20%
  • นิติสามารถยึดบัตรเข้าออกส่วนกลาง รวมทั้งงดให้บริการกิจกรรมใดๆก็ตามในส่วนกลางกับคุณได้ แต่ไม่อาจตัดน้ำตัดไฟคุณได้
  • ถ้าคุณไม่จ่ายค่าส่วนกลาง แล้วมีความประสงค์จะขายคอนโด คุณก็ไม่อาจขายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ จะรับจดทะเบียนนิติกรรม ก็ต่อเมื่อห้องคอนโดนั้นๆ ปราศจากหนี้ค้างชำระค่าส่วนกลางใดๆ
  • นิติ สามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้ ส่วนใหญ่คดีประเภทนี้มักจะชนะเกือบจะ 100%

ทางที่ดีคุณควรจ่ายค่าส่วนกลางให้เรียบร้อย ทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข