การสร้างบ้านใหม่มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

การสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาสักหลัง เป็นเรื่องต้องใช้เวลา และใช้เงินเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นคุณต้องทำการศึกษาขั้นตอน รวมทั้งการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆอย่างด้วยความเอียดรอบคอบ ถ้าเกิดการตัดสินใจผิดพลาดไปแล้ว การแก้ไขมันจะยากมาก อีกทั้งยังเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินมากขึ้นไปอีก

การสร้างบ้านใหม่มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

กำหนดรูปแบบและขนาดของบ้าน

รูปแบบของบ้านเช่น ต้องการความทันสมัย หรือแบบยุโรป เป็นต้น ซึ่งรูปแบบบ้านนี้คนส่วนใหญ่จะมีโจทย์ที่อยากได้อยู่แล้ว และอย่าลืมคิดถึงขนาดจำนวนห้องให้พอดีกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวด้วย หรืออาจจะต้องการออฟชั่นอื่นๆ เช่น สระว่ายน้ำหรือสวนหย่อมภายในบ้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเป็นสำคัญ

เลือกบริษัทรับออกแบบบ้าน

เมื่อคุณกำหนดรูปแบบและองค์ประกอบต่างๆของบ้านเสร็จแล้ว ต่อมา คือการจัดทำรายการกับข้อกำหนดต่างๆ เพื่อยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร โดยการจัดทำแบบอาจทำได้หลายวิธี เช่น จ้างสถาปนิก หรือจ้างบริษัทรับออกแบบ เป็นต้น แต่จุดที่ห้ามพลาด คือ คุณต้องกำหนดรายละเอียดทุกส่วนของบ้าน ออกมาอย่างชัดเจนครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบรูปร่าง ให้แน่ชัดก่อนลงนามในสัญญาว่าจ้าง

การเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน

เมื่อรูปแบบรวมทั้งกำหนดวัสดุต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คาวนี้ก็เดินทางมาถึงขั้นตอนก่อสร้าง คุณต้องเลือกบริษัทรับสร้างให้มาสร้างวิมานของคุณ ควรอ่านข้อมูลรายละเอียดต่างๆ อย่างรอบคอบชัดเจน จนเกิดความแน่ใจเสียก่อนที่จะทำการใดๆ สมัคร betflik

การทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน

เมื่อตัดสินใจทำสัญญาว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และไว้วางใจให้บริษัทรับสร้างบ้านเจ้านั้น เป็นผู้ปลูกสร้างบ้านให้กับคุณแล้ว ก็อย่างพึ่งนิ่งนอนใจ ต่อมาคุณควรพิจารณารายละเอียดในสัญญาอย่างถี่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การแบ่งงวดงาน , การรับประกันสิ่งปลูกสร้าง , กำหนดเวลาแล้วเสร็จ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ จนคุณเกิดความพอใจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน การเกิดปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจจะตามมาในภายหลัง เนื่องจากถ้าหากดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ดันเกิดข้อขัดแย้งอย่างรุนแรงขึ้น อาจทำให้เกิดผลกระทบทางลบกับทุกๆฝ่าย

การจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง

งานชิ้นต่อมาคุณจะต้องจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้างบ้าน ให้พร้อมที่ก่อนลงมือดำเนินการก่อสร้าง เช่น ถ้าพื้นมีระดับต่ำ  ต้องทำการถมบดอัดให้สูง เพื่อให้รอดพ้นเมื่อถึงคราวน้ำท่วม หรือถ้าสร้างทับบ้านหลังเก่าก็ให้ทำการรื้อถอนให้เรียบร้อย

โดยวิธีการทั้งหมดนี้ เป็นข้อแนะนำแบบพอสังเขป เป็นการทำความเข้าใจในเบื้องต้น เพื่อให้คุณได้ศึกษา รวมทั้งเตรียมพร้อมก่อนที่ตัดสินใจลงมือสร้างบ้านเท่านั้น ซึ่งความจริงแล้วมันยังมีรายละเอียดในส่วนอื่นๆ ที่ต้องทำการตรวจสอบในระหว่างการก่อสร้างอีกมากมาย